Wiatr Wane od: 07-02-2016 09:00 Do: 21:30 Ostrzeenie dla: Wiatr Stopie: ty info button

Zjawisko: Silny wiatr

Subregion: Sudety i Przedgrze Sudeckie
Wano: od 07-02-2016 10:00 CET do 07-02-2016 22:30 CET
Poziom ostrzeenia: ty
Przebieg: Prognozuje si wystpienie silnego wiatru o redniej prdkoci od 20 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z poudnia. Najwiksze prawdopodobiestwo wystpienia najwyszych wartoci poryww prognozuje si w subregionie wabrzyskim.
Zalecenia: Spodziewaj si utrudnie. Przedmioty niesione przez wiatr mog stanowi zagroenie i by przyczyn utrudnie. 

Pogodowa Sie Polski