Prognoza Pogody

Prognoza na 4 dni

T
°C
W
kph
PoP
mm
Wed
22 Nov 2017
FW 6
5
8-10 8%
Thu
23 Nov 2017
FW 13
3
10-16 8%
Fri
24 Nov 2017
FW 13
6
10-14 24%
Sat
25 Nov 2017
B2 9
6
10-21 24%

WU forecast for 51.08698,16.90623 issued on 22-Nov-2017 16:46

Prognoza Zambretti

Prognoza pogody: Zmienna pogoda, mozliwy deszcz
Wydana o 22-Nov-2017 09:02

Weather Underground

22-Nov-2017 20:00 Przewaga Chmur
22-Nov-2017 21:00 Rozproszone chmury
22-Nov-2017 22:00 Kilka Chmur
22-Nov-2017 23:00 Kilka Chmur
23-Nov-2017 00:00 Kilka Chmur
23-Nov-2017 01:00 Przejrzyscie

forecast version: 3.0.6
skin version: 3.0.6

weewx v 3.2.1