Brak ostrzeżeń.   -   Brak ostrzeżeń pogodowych

Rekordy Obecnego Miesi±ca

Dane zbierane od 01/10/2018

 

Rekordy Temperatur

Najwyższa Temperatura 25.0°C 11/10/2018
Najniższ Temperatura 1.8°C 01/10/2018
Najwyższy Wskaźnik Ciepła 25.0°C 11/10/2018
Najniższy Czynnik Chłodz±cy 1.8°C 01/10/2018
Najcieplejszy dzień (6am - 6pm) 25.0°C 11/10/2018
Najcieplejsza noc (6pm - 6am) 12.1°C 06/10/2018
Najzimniejszy dzień (6am - 6pm) 12.2°C 02/10/2018
Najzimniejsza noc (6pm - 6am) 2.6°C 01/10/2018

Rekordy Wiatru

Maksymalny Poryw Wiatru 61 km/h 03/10/2018
Najwyższa ¶rednia prędko¶ć wiatru 32 km/h 03/10/2018
Najwyższy Dzienny wskaźnik przemieszczania wiatru 331.3 km 18/10/2018

Rekordy Opadów

Najwyższy Dzienny Opad 2.4 mm 03/10/2018
Najwyższa Intensywno¶ć Opadów 2.4 mm/hr 03/10/2018
Kolejne Dni z Opadem 1 Dni Koniec: 03/10/2018
Kolejne Dni bez Opadu 15 Dni Koniec: 18/10/2018

Rekordy Wilgotno¶ci

Najwyższa Wilgotno¶ć 98% 09/10/2018
Najniższa Wilgotno¶ć 23% 15/10/2018
Najwyższy Punkt Rosy 15.3°C 07/10/2018
Najniższy Punkt Rosy -0.9°C 01/10/2018

Rekordy Ci¶nienia

Najwyższe Ci¶nienie 1021.8 hPa 13/10/2018
Najniższe Ci¶nienie 1001.7 hPa 01/10/2018